Avernakø Landhotel bliver partner i Geopark Det Sydfynske Øhav

Vi er meget stolte af, at vi nu er officielle partnere i Geopark Det Sydfynske Øhav. Geopark Det Sydfynske Øhav er et samarbejde mellem de fire Sydfynske kommuner, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø. Geoparken strækker sig over et stort område og både over land og vand.

”En geopark betegnes som et geografisk område, hvor landskabets unikke geologiske udformning har en afgørende betydning for livet på egnen. Formålet er at skabe en stærk fælles identitet som afsæt for lokal udvikling med respekt for både landskaber, kulturarv og den vilde natur. Geoparken skal være med til at sikre de bedst tænkelige rammer for lokalt forankret bæredygtig udvikling.” (https://www.geoparkoehavet.dk/om-geoparken/om-geoparken)

Desuden forventes det, at Geopark Det Sydfynske Øhav bliver udnævnt som UNESCO Global Geopark inden for de næste to år. Dette vil forhåbentlig hjælpe med at brande Geoparken i udlandet og dermed tiltrække turister til vores område.

Geoparken har seks indsatsområder i fokus:

  1. Geologi og natur

Vi arbejder for, at områdets geologiske værdier og lokaliteter beskyttes, samtidig med at det lokale kendskab til og stolthed omkring landskabet og naturen styrkes.

  1. Undervisning

Sammen med skoleforvaltningerne udvikler vi en bred vifte af undervisningsaktiviteter for at øge viden, nysgerrighed og en følelse af ansvar for vores landskab, natur og kultur.

  1. Aktivt udeliv

Vi understøtter projekter, der med sans for både benyttelse og beskyttelse udvider aktivitetsmulighederne og gør naturen tilgængelig for både borgere og gæster.

  1. Geoturisme

Den turisme, vi tiltrækker, skal medvirke til at opretholde og forbedre vores særlige geografiske karakter, miljø, arv, æstetik, kultur og være til gavn for, og engagere, lokalsamfundet.

  1. Kunst og kulturhistorie

Vi skaber aktiviteter, samarbejder og formidlingstiltag, der understøtter den levende kulturscene for at dyrke, udfordre og forny områdets særlige traditioner og kulturarv.

  1. Forskning

Forskningen er helt afgørende for geoparken, fordi den gør os klogere på vores verden, og hvordan vi udvikler og indretter os mest hensigtsmæssigt og bæredygtigt.

Vi er meget spændte på, hvad det kommer til at betyde for os, som bor og arbejder i Geoparken, men sandelig også spændte på at se, hvem vi i fremtiden kommer til at tiltrække når vi taler om turisme.

Ønsker du mere viden om Geoparken kan du finde det ved at klikke her.

Bæredygtig turisme

Der tales i disse år meget om bæredygtig turisme. Det er et meget vidt begreb, men Destination Fyn, har taget nogle af FN’s verdensmål og arbejder f.eks. med delmål som:

Resurseeffektivitet: indsatser der mindsker materielt resurseforbrug.

Flere jobs: indsatser der styrker produktive aktiviteter, skaber jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation

Kultur- og naturarv: Indsatser der styrker beskyttelsen og bevarelsen af verdens kultur- og naturarv.

Nogle af disse delmål kan vi, og resten af erhvervslivet, være med til at arbejde med. F.eks. arbejder vi, på hotellet, meget med at undgå resursespild. Desuden bruger vi lokale råvarer, f.eks. frugter til vores marmelade og sylt, vores eget kød m.m. Alt sammen for at højne bæredygtigheden i det vi laver. Du kan finde meget mere info om vores arbejde her på vores hjemmeside.