Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrik- terne.

Avernakø Landhotel modtager LAG-midler

Vi driver et helårs-hotel, som er fuldt belagt i sommersæsonen. Vi ønsker at udnytte kapaciteten i skuldersæsonerne. Projektet er at fokusere på at tiltrække lyst- og sportsfiskere, hvis hovedsæson er vores nuværende skuldersæsoner. Med projektet ønsker vi at tilgodese kundesegmentet. Projektet er målrettet mod en bæredygtig profil i vores virksomhed og den natur vi lever i.

Derudover har vi som mål at fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/ruraldevelopment